Köregler

Stiftelsen Bilingual Montessori School of Lund förskola och skola är öppna för alla.
Anmälningsdatumet gäller som könummer, en bekräftelse skickas till din e-post adress.
Varje åldersgrupp bildar sin egen kö.

För att kunna ställa barnet i kö, måste barnet ha ett födelsedatum. De fyra sista siffrorna behövs inte fyllas i.

Vi tillämpar syskonförtur i mån av plats till förskola och skola, förutsatt att syskonen är anmälda till kön.
Dessa urvalsregler tillämpas vid antagning till förskoleklass/skola:
1. Barn som gått på Stiftelsen BMSL förskola
2. Syskon till elever på Stiftelsen BMSL skola (inbördes ordning efter ködatum)
3. Övriga elever (inbördes ordning efter ködatum)

Glöm inte uppdatera din egen e-postadress via den länk (som ni måste spara) ni får när du anmäler ditt/dina barn till vår kö. Om vi inte har rätt epostadress riskerar du/ni att gå miste om erbjuden plats samt inte nås av information om bland annat årlig aktivering av köplats.

Ditt barn stryks ur kön om:
Du tackar nej till en plats, gäller även barn med syskonförtur.
Du ej kan nås på uppgivna kontaktuppgifter.
Du ej svarar på erbjudande av plats inom angiven tid.
Du ej bekräftar din anmälan enligt uppdateringsprocessen nedan.

Uppdatering av kösystemet
Årligen genomförs följande process för att vi ska ha en aktuell kö till vår förskola och skola:

- Ett mail kommer med automatik att skickas ut till den e-postadress du registrerade i din inskickade anmälan. Med följer även de personuppgifter som är registrerade.

- Första mailet skickas ut den 15 november. I detta mail blir du uppmanad om att bekräfta ditt vidare intresse för att ditt barn ska stå kvar i vår kö.

- En första påminnelse skickas ut den 25 november. Du blir här påmind om att bekräfta ditt intresse för att ditt barn ska stå kvar i kön.

- Andra och sista påminnelsen skickas ut den 2 december. Här blir du på nytt påmind om att du ska bekräfta ditt intresse för att vara kvar i vår kö. Du kommer här även bli upplyst om att ifall bekräftelsen inte utförs blir ditt barn med automatik bortplockat ur kösystemet om fem dagar.

- Påminnelser skickas endast till de som inte redan bekräftat sitt intresse.

De uppgifter som ni lämnar in sparas i skolans kösystem. Alla uppgifter tas bort ut kösystemet när:

- ert barn blir erbjuden plats.
-ni går in och tar bort er anmälan
-vi tar bort anmälan pga er begäran, att ni har tackat nej till erbjuden plats eller inte svarar på på erbjudande av plats inom utsatt tid.
-ni inte gör den årliga uppdateringen (det skickas ut 2 påminnelser via epost innan vi raderar er ur kön)Stiftelsen Bilingual Montessori School of Lund
Margaretavägen 1
220 40 Lund
Karta

Kontakt
Tel: +46 46 276 00 80
Mail: info@bmsl.se

Expeditionen
Mån - tor: 07.30 - 15.30
Lunchstängt: 11.30 - 12.00

CMS by Webzoo AB